Individuele begeleiding bij het schrijven van een boek

In een zinken teil, Ank van Leeuwen, 96 pagina’s, 2022, Brave New Books

 

 

Klantervaringen

 

De verhalen die ik in de loop van mijn leven had geschreven, wilde ik bundelen in een boekje. Ik zocht iemand ter ondersteuning en Margriet van Bebber verwees me naar Nynke Feenstra.

Maandelijks ruim een jaar lang, kwam ik bij haar om de teksten te bespreken. Het waren persoonlijke- en fantasieverhalen. Na elk gesprek verwerkte ik haar feedback en mailde ze aan Nynke. Zij corrigeerde nog een en ander, haalde er stijl -en taalfouten uit. Ook gaf ze advies over hoe ik het kon uitgeven.

Inmiddels is het boekje klaar.

Ik ben dankbaar voor de prettige feedback van Nynke en de adviezen over hoe ik het kon uitgeven.

Als je dezelfde plannen hebt als ik had, kan ik je Nynke van harte aanbevelen.

Ank van Leeuwen, 2 september 2022

Mijn zus Hanna en ik, Loes Teunissen-Zimmerman, Bunnik 2016

Toen ik al aardig gevorderd was met mijn familiegeschiedenis leek het mij aardig om er een boekuitgave in eigen beheer van te maken. Ik wilde daarom graag een kritische blik op mijn schrijfsels, niet van de familie maar van een professional. Ook minder ingewijden zouden mijn boek boeiend moeten vinden. De begeleiding vond ik bij Nynke Feenstra. Ze las mijn verhaal en voorzag het van veel aantekeningen. Daarna sprak ik die met haar door.
Kritiek en lof wisselden elkaar af bij haar opmerkingen. Bij sommige stukken die ik geschreven had was er toelichting nodig voor niet-familieleden, andere waren weer te gedetailleerd.

Belangrijke suggesties lagen op het gebied van de structuur van het boek. Dan ging het er om, om een stuk tekst verderop te plaatsen of naar voren te halen naar het begin van het boek.

Doel van Nynke en mij was er een mooi geheel van te maken. Het bleef wel mijn eigen verhaal, niet alle suggesties volgde ik op. Een belangrijk advies was om wat meer gevoel toe te laten in de tekst. Dat advies probeerde ik op te volgen, het bevorderde mijn plezier in het schrijven en was een belangrijk leermoment voor mij. Loes Teunissen-Zimmerman (1939)